top of page

Entegrasyon

“Bilgi, Bilginin Paylaşımı ve Yönetimi; Günün Düzenlenmesi, Hayatın Şekillendirilmesi ve Geleceğin Kurgulanmasıdır.”

Hızına yetişmekte zorlandığımız teknoloji; her geçen gün yeni ihtiyaçlar ortaya koyarken, diğer yandan çözümler sunabilmektedir. İhtiyaç olarak sunulan imkan ve çözümler noktasında asıl belirleyici olan ise, fayda - maliyet ekseninde var olan yapıya yeni imkanın uyumu, başka bir ifade ile entegrasyondur.

Teknolojik imkanların entegrasyonunu iki esas ilke çerçevesinde değerlendirmek mümkün olabilir. Bunlardan birincisi teknolojik imkanın kurumsal yapının mevcut kullanmakta olduğu donanımlara uyumu ile benzer sistem ve donanımlardan faydalanmaya devam edebileceği öngörülen süre ki bu noktada zaman ve süreç yönetimi de, yatırım planlamaları açısından dikkate alınmalıdır. İkincisi ise kurumsal yapının kurum kültürü yani insan kaynağı, iş teorisi, iş yapış, davranış, işletme modelleri entegrasyonun çözüm odağında yer almalıdır.

Teknoloji, donanım ve yazılım firmaları; sundukları ürünler ne olur ise olsun, müşteri alt yapısında ürünü sağlamış olmak bir gelecek kurgusu olsa da, beklenen faydanın sağlanabilmesi ürünün kullanımında insan kaynağı, kurum davranış modellerini, işletme yapısını, iş teorilerine de dokunabilmek adına çözüm üretmelidir.

Entegrasyon; değişim rüzgarında, hızlı aksiyon alabilme becerisi ile birikim ve ürünlerin, müşteri, kurumsal yapı ve projelerin özellik ya da beklentilerine uygun, marka bağımsız çözüm sunabilme kabiliyetini gerektirmektedir.

- Atalay Özdemiroğlu

Mercur Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı

Opmerkingen


bottom of page