top of page

Kurumsal Şirketlerde Güvenlik Farkındalığı

İnsan ve şirket hayatında güvenlik neden gereklidir?

Nasıl ki kamu düzeninin, yani huzur ve asayişin olmadığı bir ülkede temel hak ve hürriyetlerden söz edilemez ise güvenlik konseptini oturtamamış bir kurumsal şirkette de çalışan, üretim ve ticaret güvenliğinden söz edilemez. Hatta bazı şirketler bazen kamu düzeninin bozuk olduğu coğrafyalarda da faaliyet göstermek zorundadır. Bu sebepten dolayı tüm çok uluslu şirketler, tüm dünya genelinde uygulanmak üzere faaliyet alanlarına uygun standart güvenlik uygulamaları geliştirmişlerdir.

Aslında Maslow’un ihtiyaçlar piramidi de güvenliğin insanlık için önemini anlatır. En temel ihtiyaçlar olan yeme, içme, uyuma, üreme gibi fizyolojik ihtiyaçlar karşılandığı andan itibaren bir güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar. Tüm bunların güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir. Yani ilkel toplumlardan bir örnek verecek olursak, karnızını doyurmak için avlandığınız hayvanı güvende tutmazsanız daha güçlü veya organize olmuş birileri gelir ve onu elinizden alır. Siz de bir dahaki öğünde karnınızı doyurmak için tekrar avlanmak zorunda kalırsınız! Yani güvenlik olmazsa, aslında hiç bir şey sürdürülebilir olamaz. İş dünyası açısından da hem can, hem üretim, hem de mal kaybının hiç olmaması için faaliyet alanına uygun güvenlik tedbirlerinin alınmış olması gereklidir.

Kamu güvenliği, kurumsal güvenlik ve siber güvenlik birbirini nasıl bütünler?

Bir ülkede milli güvenlik ordu, kamu güvenliği ise kolluk kuvvetleri tarafından sağlanır. Gün geçtikçe hayatımızda etkisi artan siber dünya, siber güvenlik kavramını hayatın tüm alanlarına girmesine neden olmuştur. Günümüzde devletler, şirketler ve şahıslar hem fiziki hem de siber güvenlik tedbirlerini aynı zamanda uygulamak zorundadır.

Fiziki güvenlik, elektronik güvenlik ve siber güvenlik uyumlu bir şekilde olmaksızın büyük ölçekli tesis ve şirketlerin güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.

Kurumsal güvenlik nedir?

Bir şirketin sahip olduğu tüm varlıkların bütüncül bir yaklaşımla korunmasıdır. Asıl belirleyici faaliyet alanı veya alanları olsa da bir şirketin varlıkları genel olarak şu şekilde belirlenebilir: İnsan kaynağı, veri tabanı, üretim tesisleri, tedarik ve lojistik zinciri, perakende birimleri ve kurumsal imajı.

Kurumsal bir şirket İSG uygulamalarını da esas almak suretiyle; fiziki, elektronik ve siber güvenlik tedbirlerini de içeren çok disiplinli bir sistem ile tüm varlıklarını güvende tutmak zorundadır. Burada gösterilen zafiyet personel, ürün, gelir ve nihayetinde kurumsal imaj kaybı ile sonuçlanabilir.

Bazen bir maliyet kalemi olarak görülen güvenlik, doğru ve verimli olarak sağlanırsa aslında ticaretin büyütülmesi için bir yardımcı unsurdur. Uzman kişiler tarafından kurulan bütüncül güvenlik yapıları lüzumsuz giderlerin bertaraf edilmesini sağlar.

Kriz yönetimi hayat kurtarır

Her bir firmanın basit, görev tanımları ile bildirim ve eğitimleri tamamlanmış uygulanabilir kriz yönetimi planlarına ihtiyacı vardır. Başlıca krizler; doğal veya teknolojik afetler, salgın hastalıklar, ekonomik sebepler, tedarik zincirinin kırılması gibi olaylar olabilir. Bunların en kötü senaryoya göre önceden planlanmış ve tatbikatlarının periyodik olarak yapılıyor olması gereklidir.

Feramuz Erdin

Güvenlik ve Kriz Yönetimi Danışmanı

Security Links TR

Comments


bottom of page